Saturday, February 12, 2011

"Kung may humihingi ng opinyon mo, bigyan mo ng Opinyon lang" 
Wag mo na dagdagan... Opinyon ko lang naman

Isa ka dito: